LICITACIONS TANCADES
Licitacions en període de presentació obert
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, S.A.: LOT 1 A L'EDIFICI DE LA FARINERA (contracte reservat disp. addicional 4ª LCSP 9/2017) I LOT 2 AL CINEMA CATALUNYA (Contracte no reservat)
Dos lots
Trobareu tota la informació i plec de condicions a: https://terrassadigital.cat/scm/perfil-de-contractant/
Acceptació de Proposicions a partir del: 03/12/2023
Es tanca la recepció de Proposicions: a les 17h CET - 11/12/2023

Servei de neteja de les dependències i instal·lacions de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A., als dos centres de treball en els que actualment desenvolupa la seva activitat, ubicats a l’edifici de la Farinera i al Cinema Catalunya.

Plataforma de presentació documental en processos de contractació de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A. 
Si necessiteu més informació: administracio@terrassa.cat